Odkładanie poczęcia na późniejszy okres

Naturalne metody obserwacji organizmu pozwalają kobiecie decydować o odłożeniu w czasie poczęcia dziecka. Podstawą jest rozpoznanie okresów płodności i niepłodności w cyklu miesiączkowym – także w stanach zmniejszonej płodności. 28dni oferuje kobiecie możliwość takiego rozpoznania własnej płodności poprzez:

  • obserwacje tzw. wskaźników płodności bez stosowania wyrafinowanych badań fizycznych i analiz chemicznych.

Poszczególne metody różnią się nie tylko doborem wskaźników, ale przede wszystkim zasadami interpretacji. Przy tym samym doborze wskaźników zasady interpretacji mogą być różne w różnych metodach (u różnych autorów). Te różnice wynikają z nieco innych definicji (np. szczytu objawu śluzu), z łącznego lub oddzielnego interpretowania obserwowanych objawów (oznacza to uznanie niektórych objawów za ważniejsze, a więc bardziej ważące w analizie obserwacji) oraz z „filozofii” przyjętej przez autora(ów) metody. Odkładanie poczęcia dziecka z ważnych powodów wykorzystując reguły którejś z metod ma wiele zalet:

  • w żaden sposób nie narusza naturalnego porządku we współżyciu,
  • jest całkowicie nieszkodliwe dla zdrowia i uczy dbałości,
  • umożliwia kobiecie lepsze poznanie swojego ciała,
  • nie powoduje konfliktu sumienia. Ze względów moralnych jest do zaakceptowania nie tylko przez katolików, ale przez ludzi różnych kultur i religii.

Czytaj również: