Od czego zacząć i jak samodzielnie wykonać analizę wykresu?

Jeśli znasz jakąś metodę rozpoznawania płodności, to nie zwlekaj - spróbuj samodzielnie wyznaczyć wszystkie ważne informacje, tj. dni płodne, poziomy temperatur, skok temperatury, fazę lutealną oraz szczyty objawów śluzu i szyjki macicy. Spróbuj i zobacz, że nie jest to takie trudne!

Jeśli jeszcze nie znasz zasad metod rozpoznawania płodności, to nie przejmuj się – i Ty będziesz potrafiła analizować wykresy. Musisz wpierw poznać rytm swojego organizmu, a przede wszystkim zrozumieć sposoby obserwacji. Możesz też zasięgnąć rady u ekspertów 28dni.


Howtoanalyse1

Na Twoim bieżącym cyklu lub innym, na którym chciałabyś przeprowadzić analizę wybierz z menu opcję analiza wykresu.

Po wyborze opcji, uruchomisz formularz, który będzie zawierał pola do uzupełnienia.Jak wyznaczyć dni płodności?

Howtoanalyse2

Dni płodności (okres płodności) w cyklu miesiączkowym to czas, w którym jest możliwe poczęcie dziecka. Innymi słowy w tym okresie organizm kobiety stwarza dla plemników dogodne warunki do przeżycia w narządach rodnych. Jest to także czas zarezerwowany na dojrzewanie komórki jajowej i uwolnienia dojrzałej komórki z jajnika, czyli owulacji.

Na podstawie reguł stosowanych w wybranej metodzie rozpoznawania płodności można wyznaczyć ostatni dzień niepłodności względnej, przedowulacyjnej oraz początek niepłodności poowulacyjnej. Po wpisaniu odpowiednich dni cyklu we właściwe rubryki i zaakceptowaniu zmian, na wykresie pojawią się pionowe czerwone linie, pomiędzy którymi będzie się mieścił ustalony okres płodności.

Ostatni dzień niepłodności względnej, przedowulacyjnej - to ostatni dzień, w którym prawdopodobieństwo poczęcia dziecka jest niewielkie. Okres ten w kolejnych cyklach może mieć inną długość, a sposób jego wyznaczania zależy od wybranej metody rozpoznawania płodności oraz Twojego doświadczenia.

Początek niepłodności poowulacyjnej - to dzień, od którego nie jest już możliwe poczęcie dziecka. Okres ten charakteryzuje się względnie stałą długością, a sposób jego wyznaczania zależy od wybranej metody rozpoznawania płodności oraz Twojego doświadczenia.

Jak wyznaczać poziomy temperatur?

Howtoanalyse3

Dla ułatwienia interpretacji wykresu w niektórych metodach rozpoznawania płodności wyznacza się jedną lub dwie linie poziome odpowiadające poziomowi niższych temperatur i poziomowi wyższych temperatur. Poziomy te wyznaczamy dopiero po zaobserwowaniu trzech temperatur wyższych od poprzednich, najlepiej niezakłóconych, sześciu niższych temperatur.
Zazwyczaj linia poziomu niższych temperatur prowadzona jest przez najwyższą z tych sześciu przed skokiem. Linia wyższych temperatur, jako pomocnicza, powinna być automatycznie wyznaczona na wysokości o 0,2 stopnia powyżej linii temperatur niższych.
Po wprowadzeniu wartości poziomu niższego, poziom wyższy ma zawsze wartość o 0,2 większą. Np., jeśli poziom niższy jest 36,55, to wyższy 36,75. Jeśli niższy 36,6, to wyższy 36,8 itd.

Przy pomiarze termometrem elektronicznym z dwoma miejscami po przecinku zaokrąglamy wartości temperatur do 0,05 stopnia Celsjusza.

Gdyby wśród sześciu ostatnich niższych znalazły się temperatury zakłócone lub braki pomiaru, to takie dni opuszczamy i odliczamy dalej wstecz, tak, aby zawsze mieć sześć niezakłóconych temperatur fazy niższej.

Każda z metod rozpoznawania płodności ma ustalone zasady postępowania z temperaturami zakłóconymi zarówno w fazie niższych temperatur jak i po skoku temperatury.

Jak wyznaczać szczyty objawów?

Howtoanalyse4

Zaznaczenie szczytu objawu śluzu oraz szczytu objawu szyjki jest pomocne w wyznaczeniu końca okresu płodności. Sposób wyznaczenia zależy od definicji stosowanej w danej metodzie oraz indywidualnych odczuć i obserwacji.

Szczyt objawu śluzu wyznaczamy retrospektywnie, tzn. następnego dnia, gdy zaobserwujemy zanikanie cech śluzu płodnego (zależnie od stosowanej metody). Wówczas w pole dzień szczytu objawu śluzu wpisujemy numer poprzedniego dnia cyklu.
Szczyt objawu śluzu + 3 dni, kończy fazę płodną.

Cechy śluzu bardziej płodnego: - przejrzystość, rozciągliwość, wodnistość (płynny śluz), szklistość, odczucie mokrości, śliskości, naoliwienia na zewnątrz narządów rodnych, śluz podobny wyglądem do surowego białka jaja kurzego.

Cechy śluzu mniej płodnego - lepkość, kleistość, grudkowatość, śluz biały, żółtawy, kremowy, gęsty, mętny, odczucie wilgotności lub suchości.

Szczyt objawu szyjki rozpatrujemy również retrospektywnie. Po zaobserwowaniu w danym dniu tendencji do zamykania się, twardnienia oraz obniżania się szyjki, za szczyt uznajemy dzień poprzedni. W pole dzień szczytu objawu szyjki wpisujemy numer poprzedniego dnia cyklu.
Szczyt objawu szyjki + 3 dni, kończy fazę płodną.

Cechy szyjki w fazie płodności - bardziej miękka, położona wyżej, ujście rozwarte.

Cechy szyjki w fazie poowulacyjnej - bardziej twarda, położona niżej, ujście zamknięte.

Uwaga – oba szczyty objawów nie muszą wystąpić tego samego dnia!

Jak wyznaczyć fazę lutealną?

Howtoanalyse5

Fazę letalną umownie zaczynamy zawsze w pierwszym dniu wzrostu temperatury, bez względu na to, czy był już szczyt śluzu, czy jeszcze nie.

Liczenie dni fazy lutealnej pozwala na przewidzenie początku następnej miesiączki (12-16 dnia po skoku temperatury), na przypuszczenie o ciąży (18 dni), potwierdzenie ciąży (21 dni) i na liczenie dni życia poczętego dziecka.

Faza lutealna to czas aktywności ciałka żółtego (gruczołu wydzielającego progesteron), od jego rozwoju w jajniku, aż po zanik przed następną miesiączką.

Prawidłowa długość fazy lutealnej potwierdza właściwy poziom progesteronu wydzielanego przez ciałko żółte, a jej nieprawidłowości mogą stanowić podstawę do rozpoczęcia badań hormonalnych cyklu. Przedłużenie się tej fazy powyżej 20 dni potwierdza ciążę.

Jak wyznaczyć owulację?

Howtoanalyse6

Dzień owulacji, oznaczany na wykresie niebieską pionową kreską, można poprawnie wyznaczyć tylko na podstawie obserwacji USG. Testy owulacyjne oraz obserwacja objawów płodności nie dają 100% pewności. Owulacja może wystąpić do dwóch dni przed, jaki i do drugiego dnia włącznie skoku temperatury.

Jak wyznaczać wzrost temp.?

Howtoanalyse7

Wzrost temperatury (skok temperatury)- to rozpoczęcie fazy wyższych temperatur, trwającej aż do następnej miesiączki (10-16 dni).

Aby wyznaczyć wzrost temperatury (skok temperatury) musimy znaleźć trzy temperatury wyższe od poprzednich, najlepiej niezakłóconych, sześciu niższych temperatur. Wpisujemy pierwszą z tych wyższych temperatur, a program sam ponumeruje nam trzy kolejne wyższe. Uwaga – numerowanie zależy od wybranej metody i sposobu postępowania z temperaturami zakłóconymi. W większości metod temperatury zakłócone należy pominąć.

Trzy lub cztery dni wzrostu temperatury potwierdzają, że związek zmiany objawów śluzu i szyjki z końcem fazy płodnej i wzrostem poziomu progesteronu, czyli pośrednio, także odbytą owulację.

Czytaj wątki na forum: