Jak rozpoznać powrót płodności po porodzie

Okres od dnia porodu, do wystąpienia pierwszej miesiączki nazywany jest okresem poporodowym. Czas trwania tego okresu zależy od sposobu karmienia niemowlęcia oraz indywidualnych cech organizmu.

Podczas karmienia piersią gwałtownie podnosi się poziom prolaktyny – wydzielanego przez przysadkę mózgową hormonu stymulującego produkcję kobiecego pokarmu. Wysoki poziom prolaktyny wpływa blokująco na wydzielanie przez przysadkę hormonu FSH pobudzającego jajniki. Stąd przy tzw. ekologicznym (pełnym) karmieniu piersią zazwyczaj utrzymuje się niepłodność.

Z ekologicznym, pełnym karmieniem niemowlęcia mamy do czynienia gdy:

  • dziecko karmione jest wyłącznie piersią, bez dopajania i dokarmiania,
  • ilość karmień w ciągu doby jest nie mniejsza niż 5-6,
  • dziecko jest karmione także w nocy,
  • przerwy między karmieniami nie są dłuższe niż 4 godziny w dzień i do 6 godzin w nocy,
  • całkowity czas karmienia jest nie mniejszy niż 100 minut w ciągu doby.

Przy takim sposobie karmienia zablokowane jest dojrzewanie komórki jajowej przez okres co najmniej 12 tygodni od porodu (jest to tzw. fizjologiczna niepłodność poporodowa). Obserwacje należy rozpocząć od 5-6 tygodniu po porodzie.

Przy dokarmianiu dziecka butelką lub przy wyłącznie sztucznym karmieniu płodność może wrócić bardzo szybko (po 5 tygodniach). W takim przypadku za niepłodne można uważać tylko pierwsze trzy tygodnie po porodzie. Przy takim sposobie karmienia obserwacje należy rozpocząć od 4 tygodnia po porodzie.

Zasady obserwacji po porodzie:

Po ustaniu odchodów połogowych, a więc po około 3 tygodniach (lub więcej) od porodu, należy przez 10-14 dni obserwować odczucia i ewentualną wydzielinę w przedsionku pochwy, w celu ustalenia nowego tzw. Podstawowego Modelu Niepłodności (PMN). W tym czasie należy powstrzymać się od współżycia, aby obecność płynu nasiennego nie zakłócała obserwacji.

Wyróżniamy trzy rodzaje PMN:

  • model „suchy”, czyli brak jakiejkolwiek wydzieliny i występujące odczucie suchości;
  • model ze stałą wydzieliną, czyli występowanie cały czas takiej samej wydzieliny o podobnym stopniu gęstości i dającej stałe odczucie w pochwie (zwykle „wilgotno”);
  • model mieszany, czyli występowanie naprzemiennie modelu suchego i stałej gęstej wydzieliny.

Należy się starać jak najwcześniej rozpocząć pomiary Podstawowej Temperatury Ciała (PTC). A zwłaszcza w dniach zmiany w obserwowanym modelu PMN i przez kilka następnych dni po szczycie.

Po ustaleniu modelu PMN systematycznie obserwujemy odczucia w przedsionku pochwy. Każde odchylenie od tego ustalonego modelu traktujemy jako rozpoczynającą się płodność. Ostatni dzień obecności jakiegokolwiek śluzu lub odchylenia od ustalonego PMN uznajemy za szczyt objawu śluzu. Wieczór 4-tego dnia po szczycie objawu śluzu jest końcem okresu potencjalnej płodności jeżeli nie nastąpił wzrost temperatury. Brak wzrostu temperatury po szczycie objawu śluzu oznacza, że nie doszło do owulacji i objaw śluzu może wrócić za jakiś czas. Może także pojawić się krwawienie nie poprzedzone wzrostem temperatury. Wówczas traktujemy jak okres potencjalnej płodności.

Jeżeli wystąpił w tym czasie wzrost temperatury, to koniec płodności wyznaczamy według zasad wybranej metody. Pierwsza faza lutealna może być bardzo krótka, nawet 4-5 dni. Także w pierwszym cyklu po porodzie faza lutealna może być krótsza niż 10 dni.

Przy częstym wstawaniu w nocy do dziecka pomiar temperatury jest miarodajny, jeśli zachowamy zasadę stałej godziny pomiaru i przez 1-2 godziny przed wykonaniem pomiaru nie będziemy wstawać z łóżka. Można wtedy wziąć dziecko do swojego łóżka lub poprosić kogoś z domowników o zaopiekowanie się niemowlęciem, tak, aby przed samym pomiarem zachować warunek spoczynku (nie trzeba koniecznie spać).
Bardzo pomocna po porodzie jest obserwacja zmian szyjki macicy. Pojawienie się typowych objawów płodności jak miękkość, otwarcie i wysokie położenie, połączonych z objawem śluzu szyjkowego jest potwierdzeniem powracającej płodności.

Czytaj także wątki na forum: